reglerUnder denne menu lægges både externe og interne link til artikler vedrørende biathlon orientering. Det helt overordnende bestemmelsegrundlag er udgivet af International Biathlon Orienteering Federation (IBOF). Disse bestemmelser læner sig op ad bl.a. det Internationale Orienterings Forbund (IOF). Det nationalt danske bestemmelsesgrundlag udgøres af Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) reglement, der igen læner sig kraftigt op ad IBOF bestemmelser.

Det er den aktuelle arrangørs ansvar, at konkurrencen efterlever gældende bestemmelser. Hvis arrangøren er i tvivl, skal han spørge Feltsportsudvalget under DMI. For at sikre et korrekt - og retfærdigt - stævne, udpeges der en stævnekosulent, som arrangøren kan - bør - trække på i planlægningen. Under stævneafviklingen udpeges en stævnejury, som skal afklare enhver tvist imellem arrangøren og deltagerne.

  • IBOF regelsæt.
  • IBOF konkurrenceregler.
  • World Cup, regler for det aktuelle år samt oversigt over afdelinger???
  • DMI bestemmelser for Danske Mesterskaber (kap. 8)
  • Dansk Biathlon CUP, regler for det aktuelle år med oversigt over afdelinger???

OC
Webmaster